Gisteren zag ik op de BBC nog een van de vele versies van de bestseller: A Christmas Carol van Charles Dickens. 
Naast dit verhaal las en herlas Vincent regelmatig A haunted man van dezelfde auteur, zie o.m. de brief aan Anthon van Rappard.
Ik kocht deze week een nieuwe 6 penny uitgaaf van Christmas carol en Haunted man van Dickens (London Chapman & Hall) waarin een stuk of 7 illustr. van Barnard b.v., o.a. een uitdragerswinkel.37Alles van Dickens vind ik mooi maar die twee sprookjes – ik lees ze nu haast ieder jaar weer over, van dat ik een jongen was af en ze zijn me steeds even nieuw. Barnard heeft Dickens goed begrepen. Ik zag laatst terug photographies naar Black & White teek. van B., eene serie personaadjes uit Dickens. 
ik zag nu – Mrs Gamplittle Dorrit. Sikes. Sidney Cartone. nog een paar anderen.38’t zijn enkele zeer hoog opgevoerde figuren, zeer important, als cartons behandeld.39
Mijns inziens is er geen een schrijver die zóó zeer schilder en teekenaar is als Dickens.40 Hij is een van die wier figuren ressurrections zijn.
In een van zijn veel latere brieven aan Theo heeft hij het ook nog over deze verhalen.
Een echte bron van inspiratie voor Vincent (zie ook: https://www.crisismagazine.com/2013/dickens-forgotten-christmas-tale-the-haunted-man) en  zoals ook op de Facebook pagina van het Van Gogh museum onlangs werd aangegeven.
Food for thought. Van Gogh (her)las zijn hele leven de boeken van Dickens. Zijn boek A Christmas Carol (1843) focust op naastenliefde en medemenselijkheid. Ontdek wat Vincent nog meer las: http://vangogh.nl/w4Xm30mwUZH. Vincent van Gogh, Stapels Franse romans (1887) #VanGoghGelooft

Misschien kan en wil iemand op de eerstekomende VAC korte samenvattingen van beide verhalen geven, maar vooral de ‘boodschap’ van Dickens toelichten?
P.S. Op minstens één van zijn schilderijen (een van de l’Arlesienne Madame Ginoux) beeldt hij het boek Christmas Carols af. Ik zal dit nog eens verder nakijken, want ik dacht dat dit boek ook nog op een stilleven uit Parijs afgebeeld staat.