Vincents kleurrijke beschrijving van kleuren. In de prachtige ‘filmscenario’ brief over zijn ritje in de vroege ochtend in Drenthe.

Brief 402 uit Nieuw-Amsterdam
Toonen van zwart in de natte stammen, afstekende bij gouden regens van warrelende, wemelende herfstbladeren die in losse pruiken, als of ze er op geblazen waren, los en met de lucht er door heen schemerend nog hangen aan populieren, berken, linden, appelboomen. De lucht effen, blank, lichtend, niet wit doch een lilas dat niet te ontcijferen is, wit waar men rood, blaauw, geel in ziet wemelen, dat alles reflecteert en men overal boven zich voelt, dampig is en zich vereenigt met den dunnen mist beneden. Alles tot elkaar brengt in een gamma van fijne grijzen.

physical description

top

402

Br. 1990: 407 | CL: 340
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Nieuw-Amsterdam, Friday, 2 November 1883

met vriendelijke groeten