Dickens 2

Nog twee aanvullingen.

1. Vanavond is A Christmas Carol op tv, Net 5 vanaf 18.25

2. Literatuur van Vincent volgens Van Gogh museum:

Charles Dickens – about charity

A Christmas Carol (1843)

Vincent’s father was a Protestant minister. He and his wife raised their children with a firm understanding of right and wrong. Vincent’s parents encouraged him to read for his own self-development. Vincent read moralistic books often favoured among members of the Protestant Christian community: the kind that stressed the importance of charity and humanity. These are also key values in the work of Dickens. Vincent read and reread works by Dickens throughout his life.
https://www.vangoghmuseum.nl/en/vincent-van-gogh-life-and-work/what-did-vincent-read

Dickens 1

Gisteren zag ik op de BBC nog een van de vele versies van de bestseller: A Christmas Carol van Charles Dickens. 
Naast dit verhaal las en herlas Vincent regelmatig A haunted man van dezelfde auteur, zie o.m. de brief aan Anthon van Rappard.
Ik kocht deze week een nieuwe 6 penny uitgaaf van Christmas carol en Haunted man van Dickens (London Chapman & Hall) waarin een stuk of 7 illustr. van Barnard b.v., o.a. een uitdragerswinkel.37Alles van Dickens vind ik mooi maar die twee sprookjes – ik lees ze nu haast ieder jaar weer over, van dat ik een jongen was af en ze zijn me steeds even nieuw. Barnard heeft Dickens goed begrepen. Ik zag laatst terug photographies naar Black & White teek. van B., eene serie personaadjes uit Dickens. 
ik zag nu – Mrs Gamplittle Dorrit. Sikes. Sidney Cartone. nog een paar anderen.38’t zijn enkele zeer hoog opgevoerde figuren, zeer important, als cartons behandeld.39
Mijns inziens is er geen een schrijver die zóó zeer schilder en teekenaar is als Dickens.40 Hij is een van die wier figuren ressurrections zijn.
In een van zijn veel latere brieven aan Theo heeft hij het ook nog over deze verhalen.
Een echte bron van inspiratie voor Vincent (zie ook: https://www.crisismagazine.com/2013/dickens-forgotten-christmas-tale-the-haunted-man) en  zoals ook op de Facebook pagina van het Van Gogh museum onlangs werd aangegeven.
Food for thought. Van Gogh (her)las zijn hele leven de boeken van Dickens. Zijn boek A Christmas Carol (1843) focust op naastenliefde en medemenselijkheid. Ontdek wat Vincent nog meer las: http://vangogh.nl/w4Xm30mwUZH. Vincent van Gogh, Stapels Franse romans (1887) #VanGoghGelooft

Misschien kan en wil iemand op de eerstekomende VAC korte samenvattingen van beide verhalen geven, maar vooral de ‘boodschap’ van Dickens toelichten?
P.S. Op minstens één van zijn schilderijen (een van de l’Arlesienne Madame Ginoux) beeldt hij het boek Christmas Carols af. Ik zal dit nog eens verder nakijken, want ik dacht dat dit boek ook nog op een stilleven uit Parijs afgebeeld staat.

Borinage

Uit de Borinage heb ik meegenomen een boeiende documentaire met veel citaten uit brieven van de aanloop en start van het kunstenaarsleven van Vincent.De film duurt 61 minuten, Frans gesproken en Nederlands ondertiteld.Met een videorecorder en tv ideaal te zien, maar met laptop, beamer en luidsprekers moet dit eventueel ook lukken.Eén euro per kijker, dan ben ik gesubsidieerd voor mijn studiereis 😉

Wemelen

Vincents kleurrijke beschrijving van kleuren. In de prachtige ‘filmscenario’ brief over zijn ritje in de vroege ochtend in Drenthe.

Brief 402 uit Nieuw-Amsterdam
Toonen van zwart in de natte stammen, afstekende bij gouden regens van warrelende, wemelende herfstbladeren die in losse pruiken, als of ze er op geblazen waren, los en met de lucht er door heen schemerend nog hangen aan populieren, berken, linden, appelboomen. De lucht effen, blank, lichtend, niet wit doch een lilas dat niet te ontcijferen is, wit waar men rood, blaauw, geel in ziet wemelen, dat alles reflecteert en men overal boven zich voelt, dampig is en zich vereenigt met den dunnen mist beneden. Alles tot elkaar brengt in een gamma van fijne grijzen.

physical description

top

402

Br. 1990: 407 | CL: 340
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Nieuw-Amsterdam, Friday, 2 November 1883

met vriendelijke groeten

TV ARTE

Vanavond, woensdag 17 oktober om 20.15 Van Gogh film over de laatste twee maanden van zijn leven op ARTE. (Duitse kunstzender)